Wat is schuldhulpverlening?

In de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening wordt ‘schuldhulpverlening’ als het volgt omschreven: ‘Het ondersteunen bij het vinden van een adequate oplossing gericht op de aflossing van schulden, indien redelijkerwijs te voorzien is dat een natuurlijke persoon niet zal kunnen voortgaan met het betalen van zijn schulden of indien hij in een toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen, alsmede de nazorg.’ Het is een hele mond vol, maar kort gezegd komt schuldhulpverlening neer op het zo goed mogelijk helpen van mensen die de kosten die ze maken, niet meer kunnen betalen. Of zelfs helemaal zijn opgehouden met betalen. In dat soort situaties dreigen er schulden te ontstaan, of zijn die er al. En dat is ontzettend vervelend, niet alleen voor de schuldenaar, maar ook voor de schuldeisers.

Twee soorten schuldhulp

Grofweg zijn er twee wettelijke soorten schuldhulp te onderscheiden. Je hebt de ‘gewone’ schuldhulpverlening, die de gemeente uitvoert en je hebt de WSNP. ‘WSNP’ staat voor ‘Wettelijke schuldsanering natuurlijke personen’. Lukt het niet om je schulden in het ‘minnelijke traject’, dus door de gemeente, op te lossen, dan kan het zijn dat je naar de rechter moet. De WSNP wordt namelijk uitgesproken door de rechter. Het is een behoorlijk zwaar traject met strenge eisen, waar niet iedereen voor in aanmerking zal komen. Een belangrijke eis die geldt voor zowel het minnelijk (gemeentelijk) traject, als de WSNP is dat je geen nieuwe schulden maakt. Doe je dit wel, dan houdt de schuldhulp vaak onmiddellijk op en herleeft het recht van de schuldeiser om zijn volledige vordering weer op te eisen.

De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Het ‘minnelijke traject’, dus de schuldhulp waar je niet voor naar de rechter hoeft, wordt sinds 1 juli 2012 officieel geregeld door de gemeente. Op die datum is namelijk de Wgs, de ‘Wet gemeentelijke schuldhulpverlening’ in werking getreden. Deze wet heeft de regels rondom schuldhulpverlening vastgelegd. Er staat bijvoorbeeld in dat de gemeente de schuldhulpverlening moet uitvoeren, maar er wordt niet in detail omschreven hoe de gemeente dat moet doen. De Wgs is namelijk wat je noemt een ‘kaderwet’. De kaders van het onderwerp worden gesteld, hoe deze worden ingevuld, is aan de gemeente zelf. De gemeente moet beleidsregels opstellen waarin staat hoe zij hun schuldhulpverlening hebben geregeld. Een van de onderwerpen van die beleidsregels is wie er in de gemeente in aanmerking kunnen komen voor schulddienstverlening. Deze regels kunnen per gemeente iets verschillen.